משתלות

משתלות מהוות ענף נפרד בעולם החממות. ההשקעה והתמורה ליחידת שטח גדולה מאשר בחממות לגידול פרחים או ירקות. צורת הגידול וגם אופי העבודה מצריכים פתרונות שונים לעומת חממות בענפים אחרים.
רוב המשתלות מצריכות גידול הצמחים על שולחנות , חלקם ניידים, חלקם קבועים. משתלות מצריכות גם מגוון של פתרונות לצורך גידול השתילים ולצורך ההשרשה או ההנבטה של השתילים הצעירים.
האינטנסיביות של הגידול במשתלות והצורך לגדל מספר רב של גידולים שונים מצריך את השימוש במערכות סניטציה שונות. סניטציה של העובדים וגם סניטציה של מי ההשקייה ושל הציוד התפעולי.

קבלו חוות דעת ראשונית על הפרויקט שלכם

רוצים לדעת מה הגישה הכי אפקטיבית לפרוייקט שלכם? תאמו עכשיו שיחה עם צוות המומחים שלנו לבדיקת החזר ההשקעה האפשרי בפרויקט.