קנאביס רפואי

הביקוש לקנאביס הרפואי נמצא בעליה מתמדת בכל העולם. דרישות הגידול ועלויות המוצר מציבים אתגרים אגרוטכניים רבים, המאלצים את המגדלים להשתמש במתקני גידול ובמערכות נלוות עתירי ידע. השאיפה לגדל את הקנאביס הרפואי באזורים שונים ובתנאי אקלים שונים מצריכה אותנו לתכנן פתרונות שונים המשלבים טכנולוגיות שונות ומגוונות.
תפרחות הקנאביס רגישות במיוחד לאוויר לח, המעודד התפתחות גורמי מחלה עליהן. מצד שני, בכדי לקבל מוצר באיכות גבוהה, על המגדל לשמור על טמפ' נוחות בתוך מבנה הגידול. עזרום יודעת להציע פתרונות להורדת הלחות בתנאי טמפרטורות גבוהות וגם בתנאי טמפרטורות נמוכות.
מתקן גידול הקנאביס אמור לעמוד בדרישות גידול מחמירות אך גם בתנאי סניטציה גבוהים במיוחד, המזכירים תנאים של חדרי ניתוח. עזרום מציעה למגדלי הקנאביס אמצעי שמירה על סניטציה בכל שרשרת הייצור של הקנאביס.

קבלו חוות דעת ראשונית על הפרויקט שלכם

רוצים לדעת מה הגישה הכי אפקטיבית לפרוייקט שלכם? תאמו עכשיו שיחה עם צוות המומחים שלנו לבדיקת החזר ההשקעה האפשרי בפרויקט.