ליווי אגרונומי


אנחנו בעזרום מאמינים שהצלחה אמיתית של בית צמיחה לא נמדדת עם סיום הבנייה אלא בתוצאות הגידוליות שנים לאחר מכן. לכן, אנו חושבים שתפקידנו לא מסתיים עם מסירת הפרוייקט. עזרום מעמידה לרשות לקוחותיה אנשי מקצוע אשר מלווים את החקלאים בשלבים הראשונים של הרצת הפרוייקט ומדריכים אותם בתפעול של כל המערכות הנלוות.

Image
Image
Image