עקבות המגמה הירוקה בחקלאות והמעבר המתמשך לגידול במצע מנותק פותחו שיטות לאיסוף ומחזור מי הנקז מהמצע. השקיית מצע מנותק דורשת השקיית יתר כדי ליצור נקז מהמצע למניעת מליחות יתר במצע.
מי הנקז מן המצע נאספים ע”י מערכת איסוף נקז אל מיכל מרכזי ומוחזרים אל חדר ההשקיה. בחדר ההשקיה מי הנקז עוברים תהליך ניטור וחיטוי על מנת להחזירם לאיכות השקיה.
השיטות הנפוצות הם ע”י חיטוי בכלור או חיטוי ע”י מנורות UV. לאחר תהליך החיטוי, מנוטרת רמת הדישון במי הנקז והמים נמהלים בצורה מבוקרת עם מי השקיה טריים אשר מגיעים מן מכונת ההשקה.