מנהרה

המנהרה שלנו היא מבנה פשוט של  גמלונים בודדים או מחוברים, המתאימים לכל משטחי קרקע ולגידול של כל סוגי הפרחים, התבלינים וירקות שאינם מודלים, בתנאי טמפרטורה ולחות גבוהים. המבנה תוכנן לפי התקן הישראלי והאירופאי לחממות ומאושר ע”י משרד החקלאות.