מערכת הדלייה

גידולים רבים נזקקים לתמיכה מכאנית. מערכות ההדלייה  נשענות על מבנה החממה. מאחר ומדובר בעומסים משמעותיים, מערכות ההדלייה מצריכות תוספת של חיזוקים למבנה החממה. וכך, מערכות ההדלייה כוללות רשת של כבלים הפרוסה מעל הצמחים, הנשענים על מערך של קורות ומוטות המחזקים את מבנה החממה, ובנוסף, מערך של אביזרי פלסטיק לצורך חיבור הצמחים למערכת ההדלייה.