אחד ההבדלים המייחדים את הגידול בחממה מגידול בשטח פתוח הוא היכולת להדלות את הגידול.

השיטה הנפוצה להדליית ירקות בחממה : הדלייה הולנדית.

עקרון הפעולה בנוי על חלוקת משקל היבול באופן שווה על המבנה.

חיזוק החממה לצרכי הדלייה מתבצע ע”י חיזוק חזיתות הגמלון ע”י קורת הדלייה לרוחב החזית וחיזוקי הדלייה אלכסוניים בכל מפתח.

לרוחב החממה מותקנים כבלי רוחב כל 4 מטר , בהתאם לגובה ההדליה הרצוי.

לאורך החממה מותקנים כבלי האורך מחזית גמלון אל החזית הנגדית , אנו מתקינים שני כבלי אורך מעל כל ערוגה.

מערכת ההדליה יוצרת לנו מעין רשת כבלים ותמיכה מעל הגידול ,אשר אנו בעזרתם ניתן להדלות/ לתלות את הגידול על כבלי האורך.

כהשלמה למערכת אנו מספקים מגוון אביזרי הדלייה בהתאם לסוג הגידול.