מסכי הצללה ומסכים תרמיים

מסכי הצללה מיועדים לשימוש בתנאים של עודף קרינה או בתנאים בהם הנזק של עליית הטמפרטורה כתוצאה מקרינת השמש עולה על התועלת שבעודף הקרינה. המסכים מציעים הצללות בעוצמות שונות ומלווים במערכת המאפשרת את פריסתם וגלילתם בהתאם לרמת הקרינה והטמפרטורה בחממה.

מסכים תרמיים הינם מסכי הצללה אשר צד אחד שלהם, הצד הפונה לגידול, מצופה בחומר המחזיר את הקרינה הפוגעת בו. פריסת המסכים התרמיים לאחר רדת החשיכה מאפשרת לשמור את החום הנפלט מהצמחים ומהקרקע בתוך החממה ולהקטין את ירידת הטמפרטורות בלילה.