בסוגי גידול שונים אנו נאלצים בשלבים שונים של הגידול להקטין את עוצמת הקרינה והחום שהצמח נחשף אליה , בייחוד במשתלות , ובשלבי שתילה של שתילים צעירים .

מסך ההצללה מציע הצללה חלקית בהתאם לרמת האור אשר אנו מעוניינים להעביר (40% – 50% צל).

המסך נפרש מעל גובה הגידול בצמוד למרזב החממה ומחלק את נפח החממה ל-2 חלקים .