מצע מנותק

השימוש במצעים מנותקים מבטל את התלות באיכות הקרקע המקומית ומאפשר שליטה מקסימלית בתנאים השוררים בבית השורשים.  הגידול במצעים מנותקים הפך לאחת מאבני היסוד של חקלאות אינטנסיבית. את רוב המצעים ניתן לחטא וכך אפשר להשתמש בהם במספר מחזורי גידול ללא חשש של התפשטות מחלות קרקע. השימוש במצעים מנותקים מאפשר גם מיחזור של עודפי המים. המצעים השונים יכולים לבוא במארזים מוכנים או בתפזורת וניתן להתאים אותם לגידולים שונים ולפלטפורמות גידול שונות.