יחידת חיטוי

מערכת חיטוי מנירוסטה המוצבת בכניסה לחממות  אשר בהן גידולים המצריכים רמת סניטציה גבוהה.