השקיה ודישון

מערכות ההשקיה והדישון הינן מרכיב מכריע בהצלחת הגידול. המערכות מותאמות לשיטת הגידול – מצעים מנותקים, קרקע, שולחנות, עציצים – וכמובן לגידול עצמו. פרט לאביזרי ההשקייה הן כוללות גם מערכות בקרה המווסתות את רמת הדשן בתמיסת ההשקייה ואת רמת ה-PH בהתאם לדרישות הצמח ובהתאם לנתונים הנאספים ממי ההשקייה וממי הנגר