עזרום מספקת מערכת ערפול מים בלחץ גבוה על מנת לשלוט בחום ובלחות, במיוחד בימים יבשים וחמים. המערכת עובדת על לחץ גבוה עד 100, המערכת מפרקת את הטיפות לחלקיקים קטנים על מנת למנוע רטיבות. קווי מערכת הערפול יהיו מתחת לתעלה עם מחברי פלסטיק. המערכת תוכננה לביצוע אוורור טבעי של 20-30 חילופי אוויר/שעה.