מערכת חימום

בגידולים שונים ובתנאי סביבה מסוימים יש צורך לייצר בחממה מצב שבו הטמפרטורה בתוך החממה גבוהה מהטמפרטורה שבסביבה החיצונית. לרשותנו 2 דרכי פעולה עיקריות: 1) הגברת הבידוד של החממה על מנת לשמור את החום שמצטבר בתוך החממה, שלא יברח החוצה, 2) חימום אקטיבי בתוך החממה.

האמצעים העומדים לרשותנו להגברת בידוד החממה: שימוש בחיפויים מבודדים יותר, שימוש בשכבה כפולה של חיפויים, הגברת האטימה בנקודות התורפה ושימוש במסכים תרמיים. כאשר אנחנו נדרשים לחימום אקטיבי אנחנו מתאימים את המערכת כך שתעמוד בדרישות של הגידול – חימום בית השורשים או חימום החלל, ובזמינות מקור האנרגיה – חשמל, גז, דלקים שונים. ישנן מערכות חימום שמתבססות על צנרת המוליכה מים חמים וישנן מערכות המתבססות  על שרוולים המוליכים אויר חם