באזורים מסוימים, חימום מלאכותי נחוץ על מנת להבטיח תנאי גידול אופטימאליים. יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים כאשר שוקלים אפשרות זו:

  • על מערכת החימום להתאים למקורות האנרגיה הזמינים באזור.
  • החום חייב להיות מפוזר באופן אחיד בכבל החממה, בהתאם לדרישות היבול הספציפי.
  • טמפרטורת המינימום הממוצעת הקיימת באזור.
  • צפי אובדן חום מן החממה והחיפוי.
  • הבדלי טמפרטורה בין הפנים והחוץ של החממה.
  1. חימום באמצעות מים חמים: צינורות פלדה
  2. חימום באמצעות אוויר חם: שרוולי פוליאתילן