להשלמת פרויקט המפתח שעזרום מציעה , אנו מתכננים מערכות חשמל מושלמות כדי לתת מענה לכל המערכות הצורכות חשמל בחממה .

מערכת החשמל מתוכננת בהתאם לתקנים המחמירים ביותר וזאת בשל סביבת העבודה עם התנאים הבאים:

  • לחות גבוהה
  • רטיבות
  • חשיפה לכימיקלים ודשנים
  • סביבה חקלאית
  • תשתיות משתנות בהתאם לאזור והמדינה ולתקנים המקומיים כגון הפסקות חשמל יזומות, מתח משתנה , תשתיות ברמה נמוכה .

עקב זאת, המערכת מורכבת ע”י קומפוננטים באיכות גבוהה ומסופקת כמערכת מושלמת עם כל אביזרי ההתקנה כגון תעלות רשת, מחברים, לוחות מוגנים , מפסקי הגנה אלקטרוניים, ותוכניות חשמל מפורטות .

המלצה :באזור בו תשתיות החשמל אינן ברמה סבירה, חובה להשלים את גיבוי מערכת החשמל על ידי גנראטור חרום .