מערכת חשמל

המערכות המשלימות בחממות המודרניות מצריכות שימוש מוגבר בחשמל. מערכות החשמל בחממות צריכות להיות מותאמות לתנאים הייחודיים: לחות גבוהה, רטיבות וחשיפה לכימיקלים ודשנים. אי לכך, אנחנו מחוייבים לספק מערכות חשמל העומדות בתנאים המחמירים ביותר. בנוסף, באיזורים בהם תשתית החשמל אינה מהמשופרות, מערכת החשמל חייבת לכלול מנגנוני הגנה ולעיתים אף גנרטור לחירום.