בית רשת, קורל שני מיועד לעמוד באקלים ממוזג וחם.
המאפיין העיקרי של החממה: גג דו שיפועי והיא מתאימה לגידול כל סוגי הירקות, הפרחים, והתבלינים.
תוכנן לפי התקן הישראלי והארופאי לחממות ומאושר ע”י משרד החקלאות.