קורל דיאמונד

קורל דיאמונד מסדרת הדור החדש. הדגם מאופיין בחלונות נפתחים בקודקוד החממה ומאפשר שילוב של אוורור טבעי ואוורור מאולץ (תוך שימוש במערכות אוורור.  גם קורל דיאמונד תוכנן לפי התקן הישראלי והאירופאי לחממות ומאושר ע”י משרד החקלאות הישראלי.