Agam

מערכת ה-VLHC של חברת אג“מ מישראל הינה מערכת לייבוש וחימום חממות המיועדת לארצות קרות וממוזגות.  המערכת מוגנת ע”י פטנט, ידידותית לסביבה וחסכונית באנרגיה. המערכת מאפשרת להוריד את הלחות היחסית בחממה ומסייעת במניעת מחלות המתפתחות בתנאי לחות גבוהה. כך היא מפחיתה את הצורך בשימוש בחומרי הדברה ומאפשרת לגדל גידולים קונבנציונלים ואורגניים תוך עמידה בתקנים של איכות הסביבה.