מאפיינים:

  • ‏יניקת אוויר בקצב של כ – 42,125 מ”ק לשעה.

עקרונות הפעלה

מאורר היניקה ממוקם או במשולש הגמלון בחממה או בחזית בגובה הגידול,

המאורר יונק אויר מתוך חלל המבנה ומאלץ אויר טרי להיכנס אל החממה.

בצורה זו , מאורר היניקה מאלץ אויר טרי להיכנס באופן טבעי אל חלל החממה דרך פתחי האוורור .