מסכי החשכה אופקיים ואנכיים לגידול פרחים “קצרי יום” (לדוגמא, כריזנטמות וקנאביס רפואי)

היכולת של עזרום לבצע אינטגרציה של מערכות מורכבות , בין היתר, באה לידי ביטוי בתכנון והתקנת מסכי החשכה, הנדרשים כאשר יש צורך בשליטה מוחלטת בכמות שעות אור היום החודרת לחממה.

עזרום מתכננת מערכת שלימה של מסך החשכה ברמת דיוק גבוהה ביותר לקבלת אפקט החשכה מלא. מסכי ההחשכה (הבדים עצמם) מיוצרים על ידי החברות המובילות (ישראליות, הולנדיות) בתחום  זה אשר איתן אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא.